Barbershop

Fyrstämmig a capella

Barbershop fick sitt namn från att karlar som väntade på sin tur i ”raksalongen” fördrev tiden med lite mysig stämsång à capella, dvs utan instrument. Rösten fick fungera som instrument. Den här sångformen kommer från USA och självklart fanns det ett helt gäng tjejer som inte var sena att själva vilja sjunga barbershop.

Barbershop är en sångform som uppkom i USA i slutet av 1800 talet. Stämmorna kallas uppifrån och ner i tonhöjd; tenor, lead, baryton och bas och melodin ligger i lead-stämman, inte i den högsta stämman som i traditionella körarrangemang, vilket ger en helt annan körklang. Barbershop karaktäriseras av att melodin ackompanjeras av de övriga stämmorna i mycket täta, parallella ackord, vilket ger en speciell och homogen klang. Man försöker också att sjunga extremt rent, så rent att de så kallade övertonerna förstärks och man hör toner som ingen egentligen sjunger, detta fenomen kallas på engelska “ringing the chords”. Barbershop sjungs vanligtvis i kvartettform eller av större eller mindre körer. Barbershop är i Sverige relativt okänt men växer och har en ökad ”fanbase” på både dam- och herrsidan. Kvinnliga barbershopgrupper, som etablerades i USA under 1940-talet, kallas “Sweet Adelines” efter en välkänd barbershopsång från 1903. Barbershop sjungs också emellanåt av mixed kvartetter.

Barbershop som tävlingsform

När man tävlar inom barbershop är det vanliga upplägget att varje kvartett/kör genomför två sånger (en ballad och mer tempostark sång en s k uptone). Bedömningen sker i tre olika kategorier:

  • Musik – arrangemangets svårighetsgrad, hur väl arrangemanget matchar kraven på hur ett barbershop arrangemang ska vara (det finns detaljerade regler för detta) samt hur väl kören/kvartetten klarar att sjunga i ”korrekt” barbershopstil.
  • Framträdande – inom barbershop är också framträdandet en viktig del i helheten och i denna kategori bedöms koreografi, utstrålning och scennärvaro
  • Sång – här bedöms själva sångförmågan hos kören/kvartetten t ex balans mellan stämmorna, renhet och röstkvalitet.

Dessa tre kategorier bedöms var för sig av olika specialiserade domare och väger lika tungt i bedömningen.
I uttagningstävlingarna till VM dömer alltid utbildade amerikanska domare vilket borgar för en jämn och rättvis bedömning. Domarutbildningen i USA löper över tre år och domarna har en mycket hög kompetens inom barbershop i synnerhet och musik/sång i allmänhet.